Børn

Forbered dit barn inden fotografering

Inden I kommer ind til fotograferingen, så brug positive ordvalg når i snakker om oplevelsen. ’Det bliver sjovt’ fremfor ’det er ikke farligt’ og så videre. Omtal mig desuden som Helle fremfor damen eller fotografen. På den måde bliver jeg én mor og far kender og barnet ved, at det er i trykke rammer.

Når i er inde til fotograferingen, så ret ikke for meget på barnet eller bed ham/hende om at smile pænt – de bedste udtryk leges frem.